BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is erg belangrijk voor Lycke & Van Huffel. Lycke & Van Huffel verbindt zich ertoe het privéleven en de persoonsgegevens van de gebruikers van de website te respecteren en te beschermen. Lycke & Van Huffel verbindt zich er dan ook toe de Belgische wet van 8 december 1992, betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, na te leven. In dit statement informeren we u over de gegevens die Lycke & Van Huffel verzamelt, wanneer u de website bezoekt, en voor welk doel deze worden gebruikt:
KLANTGEGEVENS
In principe kan een bezoeker de website bezoeken zonder persoonsgegevens in te voeren. Wanneer de gebruiker zich wenst aan te melden op de website of wanneer hij wenst te genieten van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden (vb. ontvangen nieuwsbrief, opvragen informatie, enz.), moet Lycke & Van Huffel kunnen beschikken over gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor volgende doeleinden: bieden van de nodige service en informatie over onze producten en diensten, verzenden nieuwsbrief, direct marketing of promotieacties, statistische analyse of verbetering van producten en diensten De bezoeker kan zijn recht op toegang, verbetering en, in het geval van direct marketing, verwijdering van zijn persoonsgegevens kosteloos uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan Lycke & Van Huffel of door het versturen van een e-mail naar info@lyckevanhuffel.be.
DOORGEVEN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Alle persoonsgegevens die u ons doorgeeft, blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de interne databank van Lycke & Van Huffel en de andere organisaties binnen de Lycke & Van Huffel-groep. Ze zullen niet worden doorgegeven aan derden.
TECHNISCHE GEGEVENS
De website maakt gebruik van ‘cookies’ om de dienstverlening te verbeteren. Cookies zijn kleine elektronische bestanden, die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. Ze vergemakkelijken de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk of leveren dienst, die uitdrukkelijk gevraagd werd door de gebruiker van de website. De gebruiker kan zijn webbrowser zo instellen dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt om de installatie van een cookie te weigeren. De gebruiker wordt er evenwel op gewezen dat sommige webpagina’s van de website zich mogelijks niet correct zullen openen of zelfs ontoegankelijk zullen zijn indien hij de installatie van cookies weigert.
LINKS
Het Privacy Statement is alleen geldig voor de website van Lycke & Van Huffel en niet voor andere bedrijven waarnaar wordt verwezen op de website via een hyperlink.
MEER VRAGEN?
Als u meer vragen heeft of meer informatie wenst over de verzamelde gegevens, stuurt u een brief of een e-mail naar Lycke & Van Huffel. We behandelen uw vragen zo snel mogelijk. U kan ook gebruik maken van het contactformulier.

Ontdek onze interessante tips & tricks omtrent uw autoverzekering!

brandverzekering

Vind de brandverzekering die ECHT bij u past!

Lees meer
my pension lycke

“My Pension” drukt u met uw neus op de feiten

Lees meer

Krijg onze tips & tricks in je mailbox!