Elke werkgever moet wettelijk verplicht en vóór de eerste tewerkstelling een arbeidsongevallenverzekering voor zijn werknemers afsluiten. Zo niet riskeert hij een sanctie vanwege het Fonds voor Arbeidsongevallen. Een arbeidsongevallenverzekering afsluiten in Knokke-Heist kan je doen in een van onze kantoren.

 

Wie wordt door de arbeidsongevallenverzekering gedekt?

De arbeidsongevallenverzekering is bedoeld om alle werknemers te beschermen tegen de gevolgen van mogelijke ongevallen tijdens hun werk of op de weg van en naar het werk.

De verzekering dekt ook tijdelijke werkkrachten, artiesten, medewerkers met een leercontract (bv. in beschutte werkplaatsen), studenten tijdens een opleidingsstage enz.

 

Tussenkomst verzekering

De verzekering dekt twee types ongevallen:

1. Op het werk

Alle ongevallen die tijdens het werk plaatsvinden en die een lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Een arbeidsongeval wordt gedefinieerd als een plotse, externe niet-lichaamseigen gebeurtenis.

2. Op weg van en naar het werk

Het gaat om het ‘normale’ traject dat de werknemer aflegt tussen thuis en werk. Wijkt hij onderweg licht af van dat gebruikelijke traject, dan wordt er nog altijd van uitgegaan dat hij op weg is naar het werk. Bijvoorbeeld als u uw kinderen naar school brengt vóór u gaat werken en ze weer ophaalt vóór u naar huis rijdt.

Gaat het om een iets grotere afwijking van de normale weg, dan moet u kunnen aantonen dat die omweg gerechtvaardigd was. Bijvoorbeeld een boodschap die u onmogelijk op een ander moment kon doen

Net als bij een arbeidsongeval mag ook het letsel bij een arbeidswegongeval geen lichaamseigen oorzaak hebben.

 

Wat vergoedt de verzekeraar Arbeidsongevallen?

Medische onkosten van de werknemer

  • Medische kosten (volgens dezelfde barema’s als de mutualiteit, maar dan aan 100%);
  • Verplaatsingsonkosten (vb. werknemer kan niet me de auto rijden en moet door een taxi gebracht worden). Over het algemeen is er voorafgaand een akkoord van de controledokter nodig;
  • Prothesekosten

 

Arbeidsongeschiktheid van de werknemer

Het gaat om een schadevergoeding die de verzekeraar betaalt wanneer de werknemer na een arbeidsongeval niet kan werken.

Die arbeidsongeschiktheid kan tijdelijk zijn (wat betekent dat de letsels nog zullen genezen) of permanent (de werknemer is genezen en de letsels zijn blijvend).

De schadevergoeding is een vervangingsinkomen. D.w.z. dat de verzekeraar maandelijks een som geld stort tot het einde van de arbeidsongeschiktheid of maximaal tot aan het pensioen. Sommige taken in het dagelijks leven (schoonmaken, trappenlopen,…) zin niet meer mogelijk voor de werknemer door het arbeidsongeval zich moet laten bijstaan. In het kader van de arbeidsongevallenverzekering kan dan een vergoeding voor externe hulp uitgekeerd worden.

 

Overlijden van de werknemer

Bij een dodelijk arbeids-(weg)ongeval betaalt de verzekeraar aan de familie een bedrag uit voor de uitvaartkosten. Daarnaast wordt er aan de rechthebbenden (partners, kinderen, ouders of broers en zussen, naargelang de gezinssituatie) een rente uitbetaald.

 

Wil je een offerte aanvragen voor een arbeidsongevallenverzekering of heb je nood aan meer informatie?

Wenst u bijkomende informatie of reeds een offerte, kan u deze aanvragen via volgend formulier. Ook telefonisch (050/51.83.38) of tijdens een bezoek op één van onze kantoren staan wij u graag te woord.

Ontdek interessante tips & tricks op onze blog!

storm preventietips

Preventietips voor storm!

Lees meer
brandverzekering

Vind de brandverzekering die ECHT bij u past!

Lees meer

Krijg onze tips & tricks in je mailbox!