Elektronische installaties zijn onmisbaar voor de goede werking van een onderneming.

Verzeker uw elektrisch en elektronisch bureaumateriaal tegen de belangrijkste materiële schade!

De verzekering “alle risico’s elektronica” moet u zien als een aanvulling op uw brandpolis. Aangezien de gewone brandpolis niet alle schade dekt die zich aan uw elektronische apparaten kan voordoen. Een polis alle risico’s elektronica afsluiten in Knokke-Heist kan je doen in een van onze kantoren.

 

Wat dekt deze verzekering?

Onder elektronische installaties verstaan we elke vorm van zwakstroominstallaties zoals tablets, PC’s, kopiemachines, PLC- en andere computergestuurde apparaten, data, telefooncentrales en dergelijke die van groot belang zijn in een modern bedrijf.

De polis “alle risico elektronica” dekt alle accidentele materiële schade aan allerlei elektrische en elektronische toestellen (bureaumaterieel, labomaterieel, medisch materieel…).

Het verschil met de klassieke brand- en diefstalpolis is dat de waarborgen in de “alle risico elektronica” polis veel groter zijn. Door het afsluiten van deze polis beschermt u het patrimonium van uzelf of uw vennootschap op een doordachte wijze.

 

De waarborgen:

  1. Feitelijke beschadiging van de bedoelde apparatuur:

Het gaat hier om de kosten ingevolge beschadiging, botsen, vallen of indringing van een vreemd voorwerp.

  1. Wedersamenstellingskosten:

Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor de wedersamenstelling van de gegevens en de informatiedragers.

  1. Bijkomende kosten:

Dit zijn kosten als de (tijdelijke) huur van toestellen, overuren voor de wedersamenstelling en mogelijks de aanwerving van bijkomend personeel.

 

Uitsluitingen

  • Opzettelijk veroorzaakte schades door houders of gebruikers. Opzettelijke beschadigingen ingevolge een inbraak of vandalisme door derden blijft wel degelijk verzekerd,
  • Schades die gedekt zijn door een onderhoudscontract of garantie,
  • Schades door kortsluiting of elektrische storing ingevolge een inwendige oorzaak,
  • Defecten zonder een aanwijsbare uitwendige oorzaak,
  • Slijtage,
  • Diefstal zonder kenmerken van braak of geweld, eenvoudige verdwijning dus,
  • Esthetische schade, zoals bijvoorbeeld schilferingen

 

Belangrijke opmerking

Denk er zeker aan om uw vast of draagbaar materiaal te verzekeren! Dit houdt onder meer in; computer, portable, tablets, kopieerapparaat, scanner, medisch materiaal, software, data, enz.

Toestellen of installaties die gedekt zijn onder de polis AR Elektronica hoeven niet meer verzekerd te worden in de brandpolis. Zodoende sluiten we dubbele verzekering uit en kan bespaard worden op de premie van de brandpolis.

 

Wil je een offerte aanvragen voor een alle risico’s elektronicaverzekering of heb je nood aan meer informatie?

Wenst u bijkomende informatie of reeds een offerte, kan u deze aanvragen via volgend formulier. Ook telefonisch (050/51.83.38) of tijdens een bezoek op één van onze kantoren staan wij u graag te woord.

Ontdek interessante tips & tricks op onze blog!

my pension lycke

“My Pension” drukt u met uw neus op de feiten

Lees meer
storm preventietips

Preventietips voor storm!

Lees meer

Krijg onze tips & tricks in je mailbox!