VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN (VAPZ): VOORDELIGSTE PENSIOENSPAARFORMULE VOOR DE ZELFSTANDIGE

Waarom een Vrij Aanvullend Pensioen opbouwen?

Als zelfstandige hebt u bij pensionering maximaal recht op 1600 euro bruto. Hiervoor moet u gezinshoofd zijn en moet u 45 jaar lang gewerkt hebben. Bent u geen gezinshoofd of hebt u minder jaren gewerkt dan daalt dit pensioenbedrag aanzienlijk. Dit wettelijk pensioen is veel lager dan uw inkomsten tijdens uw beroepscarrière.

Wilt u dezelfde levensstandaard behouden als voorheen?
Wilt u genieten van de dag waarop u niet meer moet werken?

Op dit moment is een extra kapitaal bovenop uw pensioenuitkering zeker welkom.

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is eigenlijk VANZELFSPREKEND. Niet alleen omdat u het straks op uw pensioenleeftijd nodig hebt, ook omdat de voordelen vandaag al bijzonder aantrekkelijk zijn. Een VAPZ afsluiten in Knokke-Heist kan je doen in een van onze kantoren.

Hoe werkt het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen?

U betaalt sociale kas en bent zelfstandige in hoofd – of bijberoep.
U bent meewerkende echtgenoot met een maxi-statuut of u bent zelfstandig helper in hoofdberoep.

Dan kunt u van dit voordeel genieten !!

Jaarlijks kunt u tot 8.17% van uw referentieloon sparen met een maximaal bedrag van 3256.87 euro voor 2019.
Dit referentieloon is het loon waarop uw bijdrage voor de sociale kas berekend wordt. U kunt wel op uw eigen tempo sparen. Als u even wat minder inkomsten hebt, kan deze premie aangepast worden.

Lycke & Van Huffel verleent u de service om jaarlijks samen met u te bekijken welke de optimale premie is. Immers, uw inkomsten kunnen van jaar tot jaar variëren.

“U betaalt onmiddellijk minder belastingen en bespaart op uw sociale bijdragen.”

U mag al uw premies voor 100% inbrengen als beroepskost op de bovenste belastingschijf. Dat wil zeggen dat u aan het einde van het jaar meteen tot de helft van uw premie terugkrijgt als korting op uw belastingen.

Uw driemaandelijkse sociale bijdragen worden berekend op uw inkomsten. Maar daarvan trekt u elk jaar uw VAPZ-premie af als beroepskost. En dus gaan ook uw sociale bijdragen met betrekking tot het lopende jaar flink omlaag. Zo recupereert u tot meer dan 20% van uw VAPZ-premie. Voor starters kan de besparing zelfs meer dan 40% bedragen.

Aanvullend kunt u deze spaarformule ook gebruiken om fiscaal voordelig een onroerend goed te kopen of te (ver)bouwen op privénaam.

Welke eindtaxatie wordt toegepast?

Op uw pensioenleeftijd hebt u recht op twee sommen: de onbelaste eventuele winstdeelname en uw gewaarborgde pensioenkapitaal.

Dat gewaarborgde kapitaal wordt belast volgens het fiscaal gunstige model van de fictieve rente. In dat systeem voegt u elk jaar een klein deel van uw pensioenkapitaal bij uw belastbaar inkomen zodat u een heel beperkte jaarlijkse belasting betaalt in plaats van een eenmalige grote som. Afhankelijk van uw leeftijd moet u 3.5% tot 5% van uw pensioenkapitaal aangeven aan de belastingen. De toevoeging van deze rente is bovendien beperkt in tijd.

Blijft u actief tot aan uw pensioenleeftijd en krijgt u dat eindkapitaal ook pas dan helemaal uitbetaald? Dan wordt sinds het Generatiepact slechts 80% van uw kapitaal omgezet in een fictieve rente.

Op het eindkapitaal is er een RIZIV-bijdrage van 3.55% en een solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% verschuldigd. Dit wordt door de verzekeraar ingehouden en doorgestort naar de bevoegde instanties.

Uw jaarlijkse, beperkte investering levert straks een mooi aanvullend pensioen op. De sociale en fiscale voordelen maken uw inspanning vandaag zelfs nog kleiner.

 

Wil je een offerte aanvragen voor een VAPZ of heb je nood aan meer informatie?

Wenst u bijkomende informatie of reeds een offerte, kan u deze aanvragen via volgend formulier. Ook telefonisch (050/51.83.38) of tijdens een bezoek op één van onze kantoren staan wij u graag te woord.

Ontdek interessante tips & tricks op onze blog!

Thumbnail diefstalverzekering

Hoe een inbraak doen mislukken?

Lees meer
Thumbnail Noodnummer

Overzicht Noodnummers!

Lees meer

Krijg onze tips & tricks in je mailbox!