De polis Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) is geen verplichte verzekering, maar wordt wel vaak in het lastenboek als een verplichting opgenomen. Aangezien er op een bouwplaats zeer veel risico’s zijn, is het van groot belang om een volledige waarborg te hebben, die in de behoeften van alle betrokken partijen voorziet.

 

Waarom zo’n verzekering afsluiten?

De ABR-verzekering vormt een essentiële en onmisbare dekking voor uw bouwwerf. Niet te vergeten is dat u als aannemer tijdens de werkzaamheden, tot aan de oplevering, een zeer belangrijke verantwoordelijkheid draagt voor schade aan de werken. Door alle partijen, betrokken in het bouwproces, gezamenlijk te verzekeren in één polis, wordt er zekerheid en duidelijkheid geboden in geval van discussies en problemen betreffende het bouwproces.

 

Wie kan de verzekering afsluiten?

 • De hoofdaannemer
 • De architecten en de ingenieursadviseurs
 • De bouwheer of de bouwpromotor

 

Welke eigendommen en goederen zijn verzekerd met een ABR verzekering?

Bouwwerken

 • Woningen, appartements- en kantoorgebouwen, commerciële gebouwen, scholen, ziekenhuizen, sport- en feestzalen, watertorens, pijpleidingen, ondergrondse leidingen, bruggen, viaducten, sluizen, golfbrekers enz.
 • De materialen en bouwelementen die in het bouwwerk gebruikt worden, zijn eveneens gedekt en vanaf het moment ze zich op de bouwplaats bevinden.

Belangrijke installaties en technische uitrustingen

Sanitaire installaties, centrale verwarming, personen- en goederenliften, telefoon en technische uitrustingen zoals rolbruggen, transformatoren, waterturbines enz.

Tijdelijke installaties en materiaal op de bouwplaats

 • Stellingen, stutten, bekistingen, brugbogen, bouwkeet, woonwagens, bureaus, werkplaatsen, loodsen, opslagplaatsen, hulpbruggen, voorlopige keerdammen enz.
 • Materiaal, bouwmachines of werktuigen die op de bouwplaats gebruikt worden
 • Energieopwekkende installaties, cementsilo’s, betoncentrales, waterreservoirs, graafmachines, kranen, grondwerkmachines, heimachines, zagen, plooimachines enz.

 

Welke risico’s worden gedekt?

 • De financiële vergoeding van de materiële schade aan de verzekerde eigendommen en goederen, ongeacht de oorzaak (diefstal, schade door weersomstandigheden, brand, …), zelfs fouten van de verzekerden worden vergoed.
 • De burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, wanneer naburige gebouwen schade oplopen door verkeerd uitgevoerde werken.
 • Burenhinder, waarmee eventuele schade aan naburige gebouwen bedoeld wordt, die voortkomt uit de werkzaamheden, zelfs al zijn die correct uitgevoerd.

 

Duurtijd van de waarborg

Vanaf het begin van de werkzaamheden, tot de voorlopige oplevering van een deel of het geheel van het bouwwerk, eventueel uitgebreid met een periode van onderhoud na de voorlopige oplevering.

 

Wie kan er verzekerd worden?

 • De bouwheer: indien er zich problemen voordoen, kan hij op een snelle herstelling en/of wederopbouw rekenen.
 • De aannemer, de onderaannemer(s) of nevenaannemer(s): zij kunnen het slachtoffer worden zowel van een ongeval, nalatigheid of vergissing van een werknemer of een derde als van externe omstandigheden zoals extreme weersomstandigheden.
 • De architecten en raadgevende ingenieurs: zij kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

 

Berekening van de premie

De premie voor een éénmalige polis voor één enkele werf wordt berekend door een premiepercentage toe te passen op het bedrag van de werken. De jaarlijkse premie voor een abonnementsformule voor een aannemer kan berekend worden op de totale waarde van de werken, ofwel op de omzet. Dit percentage zal onder meer afhangen van:

 • de aard van de werken
 • de grootte van de verzekerde som
 • de duur van de werken
 • de duur van de onderhoudsperiode
 • de aard van de bodem (die bijvoorbeeld een verlaging van de grondwaterstand kan vereisen)
 • het aantal onder- en bovengrondse niveaus
 • de te verzekeren personen

 

Wil je een offerte aanvragen voor een ABR verzekering of heb je nood aan meer informatie?

Wenst u bijkomende informatie of reeds een offerte voor een ABR verzekering, kan u deze aanvragen via volgend formulier. Ook telefonisch (050/51.83.38) of tijdens een bezoek op één van onze kantoren staan wij u graag te woord.

Ontdek interessante tips & tricks op onze blog!

Thumbnail diefstalverzekering

Hoe een inbraak doen mislukken?

Lees meer
my pension lycke

“My Pension” drukt u met uw neus op de feiten

Lees meer

Krijg onze tips & tricks in je mailbox!