De brandverzekering, ook woningverzekering genoemd, beschermt u en uw woning tegen heel wat. Er zijn drie verschillende soorten dekkingen: de basisdekkingen, de aanvullende dekkingen geboden door uw verzekeraar wanneer u een schadegeval hebt en de optionele of facultatieve dekkingen die u bijkomend kan aangaan. Een brandverzekering afsluiten in Knokke-Heist kan je doen in een van onze kantoren.

 

De basisdekkingen van de brandverzekering

Elke brandverzekering vergoedt de materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidsconflicten, aanbotsen door een dier, aanbotsen door een transportmiddel, vallen van een boom op het gebouw, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken en hagel en natuurrampen.

 

De meeste brandverzekeringen breiden die basisdekkingen meestal nog uit tot schade die veroorzaakt wordt door

 • elektriciteit: inwerking van elektriciteit op elektrische installaties en toestellen (bijvoorbeeld schade aan elektrische toestellen door overspanning, of het verlies van de inhoud van de diepvriezer daardoor ( ontdooiing),
 • rook of roet
 • waterschade door breuk van leidingen, overlopen van dakgoten, sanitaire installaties of elektrische huishoudapparaten, insijpelen van water door het dak, vorst (op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn),…
 • glasschade (bijvoorbeeld veranda, ramen)
 • schade aan het gebouw (bijvoorbeeld deuren, ramen) na een inbraak of vandalisme (deze dekking geldt soms alleen als ook een optionele dekking diefstal afgesloten is)

 

De aanvullende dekkingen van de brandverzekering

De aanvullende dekkingen vergoeden niet rechtstreeks de kosten van de schade zelf, maar wel de andere kosten die verbonden zijn met een schadegeval, zoals:

 • Reddingskosten:
  • de kosten die voortvloeien uit wat de verzekeraar u gevraagd heeft te doen om verdere schade te voorkomen: bijvoorbeeld een zeil dat u over het dak heeft gespannen nadat het vernield werd om te vermijden dat er insijpeling van water zou zijn, wat nog meer schade zou veroorzaken
  • de kosten die voortvloeien uit dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een schadegeval te voorkomen of om de gevolgen ervan te beperken: bijvoorbeeld het gebruik van draagbare blusapparaten
 • Kosten van de bewaring van uw goederen tijdens de duur van herbouw van het gebouw (bijvoorbeeld het opslaan van meubelen in een meubelbewaarplaats).
 • Kosten voor het slopen van beschadigde goederen – al dan niet nodig voor de herbouw – alsook voor het transport van het puin naar een stortplaats.
 • Kosten van huisvesting wanneer de woning onbewoonbaar is (hoe uitgebreid dat is, hangt af van verzekeraar tot verzekeraar).
 • Kosten van expertise van de schade.
 • De onbruikbaarheid van onroerende goederen (ook genots- of huurderving genoemd) wanneer het verzekerde gebouw onbewoonbaar is tijdens de duur van heropbouw of herstelling.
 • Het verhaal van derden: de burgerlijke extra-contractuele aansprakelijkheid indien een verzekerd schadegeval zich uitbreidt naar goederen van derden (brand die overslaat naar een andere woning).

 

De optionele of facultatieve dekkingen

De woningverzekeringen bieden bepaalde dekkingen naar keuze aan, zoals de dekking diefstal en vandalisme en de dekking indirecte verliezen, die voor diverse kosten door schade, opgelopen naar aanleiding van een schadegeval, tussenkomt.

 

Aanvullende verzekeringen

Het is mogelijk om uw brandverzekering aan te vullen met andere polissen. Om meer info over onderstaande te krijgen kan je ons altijd contacteren:

 • Tuinverzekering
 • Inhoudsverzekering
 • Verzekering Onrechtsstreeks Verlies
 • Uw buitenverblijf verzekeren
 • Gestald voertuig verzekeren
 • Een zwembadverzekering
 • Rechtsbijstand na brand

Indirecte of onrechtstreekse verliezen

Indirecte of onrechtstreekse verliezen zijn diverse verliezen, kosten en nadelen die u oploopt door een brand, een wateroverlast, een storm,… Denk maar aan postkosten, kosten voor een auto, tijdverlies, administratieve rompslomp, enzovoort.

Daarom voorzien sommige woningverzekeringen in een automatische verhoging van de schadevergoeding (bijvoorbeeld met 10%) om die kosten te dekken.

Indien de dekking onrechtstreekse verliezen niet automatisch inbegrepen zit bij de woningverzekering, kan u ze vaak ook bijkomend onderschrijven als optionele dekking.

 

Wil je een offerte aanvragen voor een brandverzekering voor uw woning of heb je nood aan meer informatie?

Wenst u bijkomende informatie of reeds een offerte voor een brandverzekering, kan u deze aanvragen via volgend formulier. Ook telefonisch (050/51.83.38) of tijdens een bezoek op één van onze kantoren staan wij u graag te woord.

Ontdek interessante tips & tricks op onze blog!

Thumbnail diefstalverzekering

Hoe een inbraak doen mislukken?

Lees meer
tijdelijke reisverzekering skivakantie

Ontdek de tijdelijke of jaarlijkse reis- en bijstandsverzekering voor u en uw gezin!

Lees meer

Krijg onze tips & tricks in je mailbox!